Türkçe içerikler, erken erişimden sonra da erişilebiliyor! Tıkla, yeni portala git.

Kullanım Sözleşmesi

Yetişkin Oyunlar

YetiskinOyunlar.com, reşit kişiler için açılmıştır bir sitedir.

Uyarı 1:

YetiskinOyunlar.com sitesi kuralları gereğince sadece reşit kişiler içeriklere ulaşabilir. Eğer yetişkin birey değilseniz ve bu siteden içerik indirdiyseniz, tüm sorumluluk size aittir.

Uyarı 2:

YetiskinOyunlar.com sitesinde olan içerikler tamamen kurgusal içeriklerdir. Gerçek hayatta denemenizi asla tavsiye etmiyoruz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Uyarı 3:

YetiskinOyunlar.com sitesinde olan içerikleri üretenlerle herhangi bir bağlantımız bulunmamaktadır.

Uyarı 4:

YetiskinOyunlar.com sitesinde olan içeriklerdeki ilişkiye girilebilir karakterler reşittir.

Uyarı 5:

YetiskinOyunlar.com sitesinde olan içerikler, olgun temalar, şiddet, güçlü dil, cinsel içerik veya diğer yetişkinlere yönelik malzemeler içerebilir. Eğer bu tür içeriklerden rahatsız oluyorsanız veya yaşınız uygun değilse lütfen bu içerikleri indirmeyiniz.

Uyarı 6:

YetiskinOyunlar.com sitesinde olan içeriklerde, tüm cinsel sahneler karşılıklı rıza ile gerçekleşmektedir. Aksi iddia edilse dahi, ilişkiye girilebilir her karakter reşit olarak tasarlanmıştır ve yer alan hiçbir karakterin, olay örgüsünün gerçekle bir ilgisi yoktur.

Uyarı 7:

YetiskinOyunlar.com sitesinde olan reklamlar tamamen PopCent ve TRLink ağlarına bağlıdır. Gösterilen hiçbir reklamın direkt olarak YetiskinOyunlar.com ile bir ilgi alakası yoktur. Reklam sorumluluğu tamamen PopCent ve TRLink reklam ağlarına ve reklamı görüntüleyen kişiye aittir.

Uyarı 8 (DMCA / ABUSE):

YetiskinOyunlar.com sitesi hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz 5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, web site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. yetiskinoyunlar[@]protonmail.com e-posta adresine kaldırılması gereken içeriği bildirdiğiniz takdirde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.

İlgili Yasa:

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü değil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

ÖNEMLİ NOT: Tüm içerikler tanıtım amaçlıdır.

Dikkat! Sitemizde telif haklarının size ait olduğu ve yayınlanmasından rahatsız olduğunuz bir içerik varsa yetiskinoyunlar[@]protonmail.com e-posta adresi üzerinden talebinizi detaylı biçimde iletiniz.

Sonuç:

Ziyaretçi YetiskinOyunlar.com sitesini ziyaret ederek ve devamlı kullanarak Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm uyarıları onayladığını, açıkça kabul etmiş sayılır.